جوانان سلام

قرآن، پیامبر(ص) و امامان معصوم (ع) دوران جواني را يكي از نعمت هاي پر ارج الهي و از سرمايه هاي بزرگ سعادت در زندگي بشر شناخته اند و اين موضوع را با عبارات مختلفي خاطرنشان نموده اند.

از منظر قرآن مجموع فراز و نشيب دوران زندگي بشر در سه مرحله خلاصه مي شود: كودكي، جواني و پيري. ارزش دوران جواني از ديدگاه قرآن بدين گونه مطرح شده كه جواني منزل قوت و نيرومندي زندگي دنياست و از دو طرف محفوف به ضعف و ناتواني است، از طرفي ضعف ايام كودكي و از طرف ديگر ناتواني دوران پيري.

بشر در پيمودن راه زندگي و طي كردن پستي ها و بلندي هاي آن مانند كوهنوردي است كه يك روز دامنه فراز را مي پيمايد تا خود را به مرتفع ترين قله كوه برساند و روز ديگر از دامنه نشيب عبور مي كند تا به آخرين نقطه نزولي برسد.

موقع پيمودن دامنه فراز، هر روزي كه بر وي مي گذرد چشم اندازش و سيع تر مي گردد و نقاط تماشايي را بيشتر مي بيند و وقتي كه به قله كوه قدم مي گذارند به همه جا مسلط مي شود و عالي ترين مناظر را مشاهده مي كند.برنامه جوانان سلام عنوان برنامه ای است که یک روز در میان از رادیو همدان پخش می شود.

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده:خانم جلیلوند

 

تاریخ تولید: 1393