Skip to Content

جوانان سلام

جوانان سلام

برنامه جوانان سلام با هدف ایجاد ارتباط با جوانان و نوجوانان , تهیه و از شبکه استانی صدای مرکز همدان هر روز به جز روزهای تعطیل از ساعت 15 تا 16 به صورت زنده پخش میشود.

هدف از پخش این برنامه به صورت زنده ایجاد ارتباط عمیق تر بین مجریان برنامه و شنوندگان می باشد, لازم به ذکر است که مجریان برنامه نیز جوان بوده و راحت تر با مخاطبان خود ارتباط برقرار می نمایند و به شنوندگان اجازه داده می شود آزادانه به بیان دیدگاههای خود بپردازند , حتی عوامل این برنامه با هماهنگی مرکز اقدام به برگزاری جلسه همفکری با شنوندگان خود به صورت حضوری می نمایند که این عمل سنجیده به هرچه بهتر شدن برنامه و قابل قبول بودن آن از سوی مخاطبانش کمک بسیاری کرده و یکی از پر مخاطب ترین برنامه های مرکز میباشد.

برنامه جوانان سلام از بخشهای متنوعی تشکیل شده که همگی دست به دست هم می دهند تا علاوه بر اینکه ساعات عصرگاهی خوبی را برای شنوندگان ایجادنمایند به حل چالشهای پیش روی جوانان نیز کمک کنند و در این راه از جوانان و نوجوانان شنونده نیز کمک می گیرند. تمامی عوامل این برنامه سعی میکنند هر روز با موضوعی جدید به پیشواز مخاطبان خود بروند و دریچه ای تازه را به روی آنها بگشایند.

تهیه کنندگان: فاطمه طالبی – زهره جلیلوند

گویندگان: حامد سالمی – ناهید احمدی خو – واحد اجاقی

صدابرداران: مجید صناعتی – مسعود فتاحی – محسن فطروسی – محمود رضاییان

گزارشگر: رضا لطفی -