جهش تولید | سه‌شنبه، ۱۱ آذر ۱۳۹۹

جوشکاری - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جوشکاری

جوشکاری


Loading the player...

جوشکاری یکی از روشهای متداول اتصال دائم قطعات فلزی و بعضاً غیر فلزی بوده که سالهاست در صنعت بکار گرفته می شود. تکنولوژی جوشکاری یک دانش کاربردی بوده و امروزه بواسطه گستردگی آن حوزه های مختلفی را در بر می گیرد. در این رابطه، جوشکاری دارای بیشترین گستردگی و بالاترین رقم پارامترهای دخالت کننده با دیگر فرایندهای صنعتی می باشد . با توجه به امکانات تولیدی بالقوه بالای کشور ،برای جامعه عمل پوشاندن به تولید بیشتر با کیفیت مطلوب ومطابق با استانداردهای بین لمللی،باید به فاکتور نیروی انسانی که امروزه ثابت شده که از مهمترین فاکتورهای تولید میباشد ،توجه خاصی مبذول داریم.در این راستا،ترویج فرهنگ تکنولوژی جوشکاری در مراکز علمی و صنایع مملکت از فاکتور های بسیار مهم در تسعه این رشته مهندسی بوده که از طریق تربیت کادر فنی و مهندسی برای صنایع کشور مسیر خواهد شد . خانم مراغه ای در روستای شاهنجرین در شهرستان رزن با ایجاد کارگاه جوشکاری تانکر موجب اشتغال چند جوان را در این شهرستان فراهم کرده است.

 

 

Welding of metallic and non-metallic components are common methods that are used in industry for many years. A practical knowledge of welding technology today because it is widely used in various fields. In this context, most extensive and highest welding parameters interfere with other industrial processes. In this context, the welding technology in academia and industry to promote the country's most important factor in the development of engineering, Through training, technical and engineering industries will be. Mrs. Maraghei, from village in the city of Razan" Shahnajrin", making the barrel welding workshop has provided employment for many young people in this city.