حاج شيخ محمد باقر بهارى

حاج شيخ محمد باقر بهارى از بزرگان فقها و محدثان و مشروط خواهان بزرگ در سال 1277 ه .ق در همدان، به دنيا آمد. او در نجف از محضر اساتيدى چون ميرزا حبيب الله رشتى، ميرزا حسين خليلى، آخوند خراسانى و عارف بزرگ ملا حسينقلى همدانى كسب فيض نمود.

وى سپس در سال 1316 به همدان مراجعت نمود و به انجام وظايف دينى و تبليغى پرداخت. او در كتاب ايضاح الخطا ثابت كرده است كه فرقى بين مشروط ومشروعه نيست.

از ويژگى‏هاى او مى‏توان به اعتقاد شديد به امر به معروف و نهى از منكر و اجراى حدود نام برد تا جايى كه ديگران اگر از اجراى حدود اباء مى‏كردند او خود اقدام به اجراى حدود مى‏نمود. اما با اين وجود اشتغالات اجتماعى او را از تأليف كتب و رسالات باز نداشت تا آنجا كه قريب به 60 اثر از وى باقى مانده است.

سرانجام اين عالم بزرگ در سال 1332 ه .ق در همدان دار فانى را وداع گفت.

از آثار وى مى‏توان از: روح الجوامع، الدعوة الحسينه، الدرة الغرويه و التحفة الحسينه (در سه جلد شرح زندگى امام حسين)، حاشيه بر شرح الفيه ابن مالك، و ديگر كتب نام برد.