جهش تولید | جمعه، ۲ آبان ۱۳۹۹

حافظ قرآن - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

حافظ قرآن

حافظ قرآن


Loading the player...

بنابراین، در هر سن و موقعیتی می‌توان به حفظ قرآن روی آورد. البته در كودكی ذهن برای فراگیری معلومات آمادگی بیش‌تری دارد. و باید آن‌را بهترین زمان حفظ قرآن به شمار آورد. رسول خدا ـ صلی اللّه علیه و آله ـ می‌فرماید: «آموختن در كودكی چون نقشی است كه بر سنگ حك شده باشد». نفیسه شکری حافظ 28 جز از قرآن است که تا یک ماه دیگر حافظ کل قرآن می شود. پدر و مادر و دوست او مشوقان اصلی او برای حفظ قرآن بوده اند.

 

 

So, in every age and situation can be turned to memorize the Koran. But in the mind of a child is more ready to learn information. And should be considered the best time to memorize the Koran. The Prophet said: "The kid is studying the role that is carved in stone." Nafiseh shokri Quran Memorize 28 section of the Quran, the whole Quran is Quran Memorize until a month later. His parents and friends have encouraged her to memorize the Koran