جهش تولید | شنبه، ۱۵ آذر ۱۳۹۹

حبس حقوق - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

حبس حقوق

حبس حقوق


Loading the player...

 

 

از موارد گناه شناسی حبس الحقوق است که از گناهان کبیره هم هست بدین معنی که اگر کسی حقی به گردن کسی داشته باشد وبرود سراغ آن وشخص هم بتواند اما حقش را ندهداین شخص گناه کبیره انجام داده .امام صادق ع فرمود کسی که حق کسی را ندهد وآن را حبس کند خداوند روز قیامت اورا روی دو پایش 500سال نگه می دارد تا از او عرقش یا خونش جاری گرددو ندا دهنده ای ازطرف خدا ندامی دهد این شخص ستمکار است وستمکاری است که حق خدا را حبس کرده است 40روز هم سرزنش می شود وبعداز آن، امر می شودکه اورا به جهنم ببرند.در روایات آمده که اگر مومنی مال مومنی راکه به آن نیازمند است ندهد به خدا قسم که از طعام بهشتی نخواهد چشید .از موارد حبس الحقوق، نپرداختن بدهی است فرق نمی کند با مدت باشد یا بدون مدت ،خدا از همه گناهان شهید می گذرد مگر اینکه بدهی برگردن داشته باشد.اسلام می فرماید نگذارید عرق کارگر خشک شود ومزدش را بپردازید. .