رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۲۴ مهر ۱۳۹۸

حذف چهار صفر از پول ملی - صفحه نمایش تولیدات فضای مجازی

 

 

حذف چهار صفر از پول ملی

دانلود

واکنش آدای به حذف چهار صفر از پول ملی