جهش تولید | پنج‌شنبه، ۸ آبان ۱۳۹۹

حرمت ازدواج با اقارب - نمایش محتوای تولیدویژه

 

 

حرمت ازدواج با اقارب

Loading the player...

انواع اقارب:ما سه دسته اقارب داریم اقارب نسبی،اقارب رضایی و اقارب سببی.نسبی همان فامیلی است که انسان از آنها متولد شده است، رضاعی به واسطه شیر محرمیت حاصل شده باشد،.سببی هم به خاطر ازدواج. ماده 1047 قانون مدنی میگوید نکاح بین اشخاص زیر به واسطه مصاحره ممنوع است 1. بین مرد و مادر و جدات زن او از هر درجه كه باشد اعم از نسبی و رضاعی اگر یک خانمی با یک آقا ازدواج کرد آن مرد نمی تواند با مادر این خانم و همچنین مادر بزرگ این خانم از هر درجه که باشد چه پدری و چه مادری ازدواج کند. 2. بین مرد و زنی كه سابقا زن پدر و یا زن یكی از اجداد یا زن پسر یا زن یكی از احفاد او بوده است هر چند قرابت رضاعی باشد اگر یک آقایی زن گرفته این زن نباید سابقا زن پدرش بوده یا زن پسرش بوده یا زن نوه اش بوده باشد این را می رساند که عروس انسان زن پدر انسان و همچنین زن اون ، نوه و نتیجه هم به افراد محرمند و نمی شود با آنها ازدواج کرد. 3. بین مرد با اناث از اولاد زن از هر درجه كه باشد ولو رضاعی مشروط بر این كه بین زن و شوهر زناشوئی واقع شده باشد نمی تواند با آنها ازدواج کند .اگر یک آقایی به یک خانمی ازدواج کرد و مراسم عروسی هم صورت گرفت این مرد دیگر نمی تواند با بچه های آن زن که از شوهر سابقش دارد ازدواج کند .من یک نکته ای رابایستی عرض کنم گفتند که جمع بین دو خواهر ممنوع است اگر چه عقد منقطع باشد یعنی دو خواهر همزمان با هم نمی تواند زن یک مرد باشد حرمت اینها حرمت مقطعی است که اگر خواهر اول را طلاق داد عده اش تمام شد می تواند با خواهر دوم ازدواج کند ولی تا زمانی که خواهر دوم در عقدش است ولو اینکه عقد موقت باشد نمی تواند با خواهر دومش ازدواج کند.حضرت نور

حضرت نور

نماهنگ با صدای علیرضا افتخاری

حکایت گونه‌ای که تر شد

حکایت گونه‌ای که تر شد

مستند با موضوع امام رضا(ع)

دلتنگم

دلتنگم

نماهنگ با تصاویری از حرم امام رضا