حس شکفتن

در این برنامه رادیویی که در قالب talk show در صدای مرکز همدان تولید می شود، چند نوجوان دور هم می نشینند و در رابطه با موضوع برنامه (دغدغه های نوجوانان) گفتگو می کنند و نظرات مخالف و موافق خود را بازگو می کنند.

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده و نویسنده : فرزانه وطن نواز

گوینده : صابر سمواتی

کارشناس : شبنم هادیان

دستیار و گزارشگر : اکرم ترابیان

تاریخ تولید: 1397