Skip to Content

حضور بیش از هزار نفر در همایش های ورزش صبحگاهی همدان

رئیس هیات ورزش های همگانی

حضور بیش از هزار نفر در همایش های ورزش صبحگاهی همدان

رئیس هیات ورزش های همگانی همدان گفت: بیش از یک هزار نفر در روزهای گذشته در همایش های ورزش صبحگاهی همدان شرکت کردند.

هادی سبزواری در گفت و گو با خبرنگار ایرنا ضمن قدردانی از مربیان و باشگاه داران در برگزاری همایش های مستمر ورزش صبحگاهی، عصرگاهی و سایر رشته های همگانی در سطح استان همدان گفت: در سال جاری شاهد استقبال کم نظیر ورزشکاران از برنامه های هیات همگانی بوده ایم.
وی اضافه کرد: در روزهای اخیر بر برنامه ریزی مربیان ورزش های صبحگاهی و عصرگاهی شاهد حضور پرشمار ورزشکاران بودیم که البته بانوان با مشارکت 481 نفری در ورزش صبحگاهی و 120 نفری در ورزش عصرگاهی از آقایان فعالیت بیشتری داشته اند.
وی اضافه کرد: هیات ورزش های همگانی همدان به ویژه در ورزش صبحگاهی فعالیت چشمگیری را با مشارکت عموم مردم در طول سال دارد و تمامی قشرهای مردمی می توانند به راحتی زیر نظر مربیان ورزش کنند.
وی خاطرنشان کرد: رویکرد خانواده ها به ورزش های همگانی از جمله ورزش صبحگاهی بسیار خوب بوده و این مشارکت همه جانبه در تقویت سلامت جامعه تاثیر بسزایی خواهد داشت.
وی با اشاره به راه اندازی 150 ایستگاه ورزشی در استان همدان گفت: هدف ما گسترش ورزش در بین خانواده ها و بهره برداری مناسب از زندگی روزمره در تقویت سلامت و تندرستی است.
هم اکنون بیش از 10 هزار نفر در ورزش صبحگاهی در سطح استان همدان فعالیت دارند.