رونق تولید ملی | جمعه، ۹ اسفند ۱۳۹۸

بازگشت به صفحه کامل

حضور گرم در یک روز سرد و تماشایی

حضور گرم در یک روز سرد و تماشایی


دانلود

امروز مردم همدان در زیر برف شدید و سرمای زمستان با حضور گرم خود، حماسه ای دیگر خلق کردند.