Skip to Content

حماسه دی

حماسه دی

"نهم دی ماه" یاد آور روزیست که در آن بار دیگر "دست قدرت خدا" در دفاع از حریم ولایت از آستین ملت ایران بیرون آمد تا به تمام فتنه گران و حامیان غربی آن ها حقانیت کلام الهی "ان الباطل کان زهوقا" را یاد آوری کند. نهم دی ماه، همان روزی که رهبر معظم انقلاب آن را به تاسی از امام راحل در نام گذاری قیام مردمی 15 خرداد، "یوم الله" نامیدند. پس از راهپیمایی های گسترده و خود جوش مردم ایران در شهرهای مختلف در ابراز انزجار از اتفاقات روی داده در روز عاشورا، مردم تهران نیز در نهم دی ماه در حمایت از ولایت فقیه ، نظام و رهبری حماسه ای گرانقدر را آفریدند.حماسه 9 دی نام برنامه ای است که در صدای مرکز همدان تهیه و قرار است در همین روز و با هدف روشنگری و آشنایی بیشتر مردم با این رویداد از این شبکه پخش شود.

مشخصات برنامه :

نام برنامه : حماسه دی

عوامل برنامه:

تهیه کننده :خانم تمسکی

نویسنده: خانم تمسکی

گوینده: خانم تمسکی