جهش تولید | پنج‌شنبه، ۶ آذر ۱۳۹۹

حمام حاج آقا تراب - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

حمام حاج آقا تراب

حمام حاج آقا تراب


Loading the player...

حمام حاج آقا تراب (یا حمام دوقلو ) در محله علی آباد واقع در بافت قدیمی شهر نهاوند قرار دارد در سر در ورودی این بنا ، كتیبه ای نصب شده كه نام بانی حمام و تاریخ ساخت آن را ، سال 1230 هجری شمسی در زمان ناصرالدین شاه قاجار بیان می كند ولی به سبك دوران صفویه ساخته شده است . علت شهرت آن به حمام دوقلو به این است كه حمام از دوقسمت تشكیل شده قسمت اول دارای سردینه (حمام سرد ) و گرمینه (حمام گرم ) بزرگ بوده و فقط مورد استفاده رجال ، اشراف و شاهزادگان قرار می گرفته و قسمت دوم همان حمام كه آن هم به نوبه خود دارای سردینه و گرمینه بوده ( ولی در ابعاد كوچك ) ویژه افراد عادی و طبقات پایین جامعه بوده است . بر هلالی بالای ستون های حمام تصاویر زیبایی از شاهنامه نقش بسته است ، كه گویای داستان جنگ رستم با دیو سفید است . این تصاویر با هفت رنگ ، صحنه هایی از داستان شاهنامه را نشان می دهد . كه به طرز ماهرانه ای كاشی كاری شده است.

Haji Torab bath (or shower twin) in Ali Abad district of Old City Skinheads is located at the building entrance, an inscription of the name Bonnie fitted bathroom and build on it, at the time of the year 1230 Hijri Shah Ghajar says But style is built during the Safavid. Its fame is due to the twin shower bath consists of two parts The first part contains Srdynh (cold bath) and Grmynh (warm bath) was great and only used by men, nobles and princes, and the second part of the bath which the turn out was Grmynh Srdynh and (in small dimensions) ordinary people and especially the lower classes of society. Crescent above the columns of the Shahnameh, the bathroom is beautiful images that tell the story of Rostam war with Dave White. The seven-color images, show scenes from the Shahnameh stories. The tile work is skillfully