رونق تولید ملی | جمعه، ۲ اسفند ۱۳۹۸

حمام حاج آقا تراب - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

حمام حاج آقا تراب

حمام حاج آقا تراب


حمام حاج آقا تراب (یا حمام دوقلو ) در محله علی آباد واقع در بافت قدیمی شهر نهاوند قرار دارد در سر در ورودی این بنا ، كتیبه ای نصب شده كه نام بانی حمام و تاریخ ساخت آن را ، سال 1230 هجری شمسی در زمان ناصرالدین شاه قاجار بیان می كند ولی به سبك دوران صفویه ساخته شده است . علت شهرت آن به حمام دوقلو به این است كه حمام از دوقسمت تشكیل شده قسمت اول دارای سردینه (حمام سرد ) و گرمینه (حمام گرم ) بزرگ بوده و فقط مورد استفاده رجال ، اشراف و شاهزادگان قرار می گرفته و قسمت دوم همان حمام كه آن هم به نوبه خود دارای سردینه و گرمینه بوده ( ولی در ابعاد كوچك ) ویژه افراد عادی و طبقات پایین جامعه بوده است . بر هلالی بالای ستون های حمام تصاویر زیبایی از شاهنامه نقش بسته است ، كه گویای داستان جنگ رستم با دیو سفید است . این تصاویر با هفت رنگ ، صحنه هایی از داستان شاهنامه را نشان می دهد . كه به طرز ماهرانه ای كاشی كاری شده است.

in Ali Abad district of the old city is located at the entrance of the building Skinheads, named Bonnie fitted bathroom and an inscription on the building, in 1230 AH says Shah Qajar but made Safavid style ts fame is due to the twin bathroom shower consists of two parts Part of cold bath and Bath (hot bath) is large and only about Use dignitaries, nobles and princes, and been part of the bathroom that both Turn has been cold bath and Bath (but smaller scale), especially individuals and Lower classes of society. The curved top of the columns of the baths, beautiful images Depending on the epic,

{gallery}hamam{/gallery}