رونق تولید ملی | پنج‌شنبه، ۱ اسفند ۱۳۹۸

حمام های قدیم - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

حمام های قدیم

حمام های قدیم


حمام یا گرمابه محلی است برای شستشوی تن و سر و صورت کاشی‌های معرق، هفت رنگ و کاشی‌های خشتی، با تصویر انسانی از زیبایی‌ها و ویژگی‌های ظاهری حمام‌ها بوده است.حمام تا قبل از عصر جدید بخشی از حوزة عمومی بود، حمام‌ها کنار خیابان و همچنین کنار بازار ساخته می‌شدند. حمام‌های عمومی به لحاظ معماری غالبا دارای در ورودی پیچ داری بودند که به رختکن منتهی می‌شد. در گوشه‌ای از رختکن محل استقرار صندوق‌دار حمام قرار داشت.حمام ها در زیرزمین ساخته می‌شده‌اند تا اولاً از سرمای زمستان محفوظ باشند و ثانیاً آب سطحی جاری در جوی‌ها بتواند در بالاترین مخزن آن جاری شود.

Bathroom or Garmabe are some places that body and parts of it are washed in this place and these places are designed and build mostly by Kashies and special stones. Bathrooms until nowadays were made in the market and in front of streets. Public bathrooms in past mostly were designed in this way that two ways were finished into the pool and in it first there was place that clothes was put in it and the person that was manager of this place was located in a part of this clothes room. Bathrooms were located under the ground to be warm in the winter and also waters in the underground can easily go to the save places and pools.

{besps}slidshow/hamamold{/besps}