جهش تولید | دوشنبه، ۱۰ آذر ۱۳۹۹

حمایت - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

حمایت

حمایت


Loading the player...

روزي اگر سنگ‏هاي دنيا تمام شود.‌.‌.‌من شعرهايم را براي تو كنار مي‏گذارم.‌ كلماتم را سراسر با سنگ مي‏نويسم و برايت پستمي‏كنم.‌ همه كوه‏هاي جهان را در پاكت نامه‏ام برايت مي‏فرستم.‌ تو بهتر از هر فلاخني، زبانسنگ‏ها را مي‏فهمي سرانگشتان تو مي‏توانند با همه زبان‏هاي دنيا، با سنگ‏ها صحبت كنند.‌ من اشك‏هايم را هم سنگ مي‏كنم و براي تو مي‏فرستم.‌ همه سنگ‏هاي تو، همه اشك‏هاي من، همه دلتنگي‏هاي ما گلوله خواهد شد.‌ اگر روزي سنگ‏هاي دنيا تمام شود، من چشم‏هايم را براي تو خواهم فرستاد.‌به پرواز نزديك شده‏ايم.

Day if the stone of the world, I have for you next may at my poets originates. My words around with stone at the post I wrote and for you I shall. All of the mountains of the world on letters is my message. You're better than any Felakhati languages A stone at them on your fingertips can be find out all languages of the world, with the stone, they talk. I Subscriptions- stone ' at I and u can message. All of you, all the stones ' of me, all the Birthday of our bullets will. If the day of the world stone, I look at all of the subscriptions for you I have sent. We have been close to flying.