خاندان کرم

در بخش اول این ویژه برنامه اندکی به وقایع لحظات واپسین عمر رسول خدا (ص) و وصایای آن حضرت به دختر گرامی شان حضرت فاطمه و مولا علی (ع) پرداخته شده و در بخش دوم با مروری بسیار کوتاه به ماجرای صلحنامه ی امام حسن مجتبی (ع) با معاویه به بی بصیرتی یاران و اصحاب آن حضرت و غربت امام مسلمین  در اثر این بی بصیرتی که منجر به شهادت آن حضرت شده پرداخته شده است.

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده، نویسنده، صدابردار:  مجید صناعتی مروت

گوینده:   عاطفه متقی

تاریخ تولید: 1397