خبر خبرنگار

خبر، ماده اولیه ارتباطات اجتماعی را تشکیل می دهد. در گفت وگوهای عمومی نیز خبر، شامل آگاهی و اطلاعاتی است که افراد درباره زندگی مشترک خویش به دست می آورند. انسان ها برای دست یابی به زندگی بهتر، انتخاب راه مناسب تر، فعالیت در صحنه اجتماع و پرداختن آگاهانه تر به مسئولیت های فردی و اجتماعی، همواره باید از حوادث و اتفاق هایی که در دنیای اطرافشان روی می دهد، باخبر باشند. در حقیقت، تهیه خبر یکی از اهداف اساسی وسایل ارتباطی به شمار می رود و رسانه های جمعی اساساً همراه با خبر متولد می شوند. نشر خبر و اطلاع رسانی در شکل گیری شخصیت اصلی یک رسانه ارتباطی، اهمیتی ویژه دارد. بنابراین، وسایل ارتباطی، انتشار اخبار را به عنوان نخستین هدف، در رأس فعالیت های خود قرار داده اند و می کوشند نیازهای خبری مخاطبان خود را تأمین کنند.

ویژه برنامه خبر خبرنگار ویژه برنامه ای است که به مناسبت روز خبرنگار از صدای مرکز همدان پخش می شود.

 

Loading the player...
عوامل تولید:

                              

 

                                                         تهیه کننده: آقای قمر زاده

                                                          نویسنده:آقای قمر زاده

                                                         صدابردار:آقای قمر زاده

                                                            گوینده:آقای طالبیان

تاریخ تولید: 1394