جهش تولید | دوشنبه، ۱۰ آذر ۱۳۹۹

خدامحوری - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

خدامحوری

خدامحوری


Loading the player...

 

انسان به عنوان نماینده خداوند بر روی زمین است و به دنبال هدفی است و دارای مسئولیت ویژه است و خداوند تمام مخلوقات را به عشق بشر آفرید و انصاف نیست که ما از او فرمانبرداری نکنیم . انسان مخدوم همه هستی شده و در عین حال به هیچ موجودی خدمت نمی کند . همانطور که در حدیث قدس آمده است که خداوند می فرماید: ای انسان تمام مجموعه عالم را برای تو آفریدم و تو را برای خودم آفریدم . حس پرستش یک حس حقیقی در انسان است که باید ارضا شود . اگر ما از مسیر خدامحوری دور شویم از مسیر رویش به عنوان آیت بهار دور شویم . آیا انسان یک ارباب مقتدر داشته باشد بهتر است یا ارباب های متفاوت . با نگاه با طبیعت آیا اگر خدایان متفوتی وجود داشتند می توانستند طبیعت چنین زیبایی را خلق کنند. اقتدار و حکمت خدا در طبیعت قابل مشاهده است و کاش بندگان خدا هم این عشق را درک می کردند . خداوند می فرمایید اگر کسانی که به من پشت کردند می دانستند که چقدر نسبت به آنها مشتاقم از شوق می مردند .