جهش تولید | چهارشنبه، ۷ آبان ۱۳۹۹

خدا قران خمینی - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

خدا قران خمینی

خدا قران خمینی


Loading the player...

صدای مرگ بر شاه ستمکار، به اوج آسمانها رفت، آنروز میان کوچه های شهر، پیچید صدای بانگ صدها دانش آموز ،گره شد مشتهای نوجوانان ،خیابانها همه پر شد ز فریاد ، به جان شاه خائن لرزه افتاد، مسلسل ها به کار افتاد آنگاه ، به سوی عاشقان راه قران ، صدای تیرها پیچید وگل شد ، صدای کودکان و نوجوانان، زمین و آسمان گویی که لرزید ،زخون سرخ صدها دانش آموز ،زمین شد لاله زار و آسمان صاف، تو گویی شد بهاری شاد و بی روح ، بهار آمد میان فصل پاییز، بهار نهضت سرخ حسینی، بهاری که در آن فریاد گردید، همه با هم خدا قران خمینی