جهش تولید | دوشنبه، ۱۱ اسفند ۱۳۹۹

خلیج فارس - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

خلیج فارس

دانلود

10 اردیبهشت در تاریخ ایران روز مهمی است روزی که سپاه ایران پرتغالی های متجاوز را از خلیج فارس بیرون راند. این روز به نام خلیج فارس نامگذاری شده است. موشن گرافیک فوق به طور مفصل این ماجرا و ماجرای تحریف نام خلیج فارس و نهایتا عزم ملی ملت ایران را برای بازگرداندن نام خلیج همیشه فارس، به تصویر کشده است.