جهش تولید | پنج‌شنبه، ۶ آذر ۱۳۹۹

خواستن توانستن است - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

خواستن توانستن است

خواستن توانستن است


Loading the player...

فکر کنم شهدای انقلاب اسلامی در زمان نیاز به کمک و همیاری در دفاع از انقلاب به جبهه ها رفتند تا از کیان و حمیت ایران اسلامی دفاع کنند . آنان در زمان خود جز برترین های بودند که البته فرزندان امروز ایران زمین ادامه دهنده راه آنان هستند و با اختراعات و ابتکارات خود توانستند همچون شهدا ایران اسلامی را نام آور کنند و نام ایران اسلامی را به جهان عرضه کنند این جوانان با اختراعات و ابتکارات خود کشور ایران را از وابستگی به بیگانگان نجات دادند .

Protestors of revelation in Iran by the time that war was start went to war to protest and protect from the iran country. They were best persons in their time but nowadays young Iranian people are persons that continue this protestor's ways and with their science are like protestors of Iran and make famous Iran in the world during the time.