جهش تولید | جمعه، ۲ آبان ۱۳۹۹

خورشید بهمن - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

خورشید بهمن

خورشید بهمن


Loading the player...

خورشید بهمن وقتی که با هم در کوچه هامان فریاد کردیم خورشیدمان را از سینه شب آزاد کردیم وقتی نوشتیم بر روی دیوار نام وطن را رویید و رویید اینجا و آنجا گلهای زیبا وقتی که رویید در خانه خانه گلهای بهمن پروانه ها هم پرواز کردند در باغ میهن وقتی که با هم در کوچه هامان فریاد کردیم خورشیدمان را از سینه شب آزاد کردیم