جهش تولید | شنبه، ۱۵ آذر ۱۳۹۹

خیانت در امانت - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

خیانت در امانت

خیانت در امانت


Loading the player...

در این داستان کوتاه که در زندگی ما همه اتفاق می افتد امانتی هایی به ما سپرده شده را درست حفظ نکرده و به آن خیانت می کنیم .بهنام از اعتماد دوستش سوء استفاده کرده و بیشتر از قول و قرار خود از عابر بانک او پول برداشته بدون اینکه به قولی که به دوستش داده عمل کند . اینگونه انسانها هرگز روی سعادت را نمی بینند و به دنبال سود شخصی خود هستند غافل از اینکه همه عالم حساب و کتاب اعمال آنان را دارد .

 

In this short story you hear about a bad work that may be done in any person life that work is getting bad uses from other people. In this story you hear about a person name as Behnam that don't protect from his friend credit card and get more money from bank for himself too.And by doing this bad work become little and bad person and get far from people and no one like to make relationship with him.