Skip to Content

داستان دعوت

داستان دعوت

داستان دعوت نام برنامه ای است که به سفارش صدای مرکز استانها در شبکه رادیویی همدان تهیه و پخش می شود.در این برنامه به معرفی یک نویسنده و اثری از او پرداخته می شود .هدف از پخش این برنامه رادیویی ترویج فرهنگ کتابخوانی و معرفی نویسندگان و کتب انتشار یافته از آنان است.در این برنامه گوینده ضمن معرفی کتاب و نویسنده آن بخشی هم از کتاب را برای شنوندگان می خواند.

عوامل این برنامه:

تهیه کننده :آقای محسنی

گوینده: آقای طالبیان

نویسنده: آقای محسنی