جهش تولید | چهارشنبه، ۱۲ آذر ۱۳۹۹

درخشش مرکز همدان در جشنواره تولیدات رادیویی و تلویزیونی - نمایش محتوای تولیدویژه

 

 

درخشش مرکز همدان در جشنواره تولیدات رادیویی و تلویزیونی

جشنواره نوزدهم توليدات مراكز از 30 آذر ماه تا 2 دي ماه در استان خوزستان و شهر اهواز با شعار رسانه ملي ، شبكه هاي استاني ، محور رشد و توسعه پايدار برگزار شد. اين جشنواره معتبرترين جشنواره رسانه ملي در سطح كشور است كه به منظور  انتخاب آثار برتر برنامه سازي و به منظور تشويق هنرمندان و ارزيابي كمي و كيفي توليدات مراكز هدايت توليدات سال هاي بعد در مسير رويكردهاي اساسي سازمان صدا و سيما برگزار مي شود و مراكز استاني در پنج بخش سيما ، پژوهش ، صدا ، موسيقي و خبر ، توليدات  رسانه اي خود را به عرصه نمايش و رقابت    مي گذارند. در اين جشنواره  شبكه استاني صدا و سيما در پنج بخش مذكور و بيش از هشتاد اثر برنامه اي و هنري  خود را به دفتر جشنواره ارسال نمودکه در بخش هاي مختلف موفق به كسب عناوين برتر و تنديس هاي جشنواره شد.مدافعان

مدافعان

نماهنگ مدافعان، تقدیم به روح بلند شهید دکتر محسن فخری زاده

بعثت بسیج

بعثت بسیج

ویژه هفته بسیج

بسیج امیدآفرین

بسیج امیدآفرین

ویژه هفته بسیج