جهش تولید | پنج‌شنبه، ۸ آبان ۱۳۹۹

درقرض - نمایش محتوای تولیدویژه

 

 

درقرض

Loading the player...

فصل یازدهم - در قرض ماده ۶۴٨ قرض عقدی است که به موجب آن احد طرفین مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک می کند که طرف مزبور مثل آن را از حیث مقدار و جنس و وصف رد نماید و در صورت تعذر رد مثل، قیمت یوم الرد را بدهد. ماده ۶۴٩ اگر مالی که موضوع قرض است بعد از تسلیم، تلف یا ناقص شود از مال مقترض است. ماده ۶۵٠ مقترض باید مثل مالی را که قرض کرده است رد کند اگر چه قیمتاً ترقی یا تنزل کرده باشد. ماده ۶۵١ اگر برای ادای قرض به وجه ملزمی اجلی معین شده باشد مقرض نمی تواند قبل از انقضا مدت، طلب خود را مطالبه کند. ماده ۶۵٢ در موقع مطالبه، حاکم مطابق اوضاع و احوال برای مقترض مهلت یا اقساطی قرار می دهد. ماده ۶۵٣ منسوخ است.حضرت نور

حضرت نور

نماهنگ با صدای علیرضا افتخاری

حکایت گونه‌ای که تر شد

حکایت گونه‌ای که تر شد

مستند با موضوع امام رضا(ع)

دلتنگم

دلتنگم

نماهنگ با تصاویری از حرم امام رضا