Skip to Content

دریچه

دریچه

بررسی مشکلات مردم و انتقال آن به مسئولان از رویکردها و وظایف رسانه ملی است .در صدا و سیمای مرکز همدان هم به لحاظ توجه به این رویکرد و انجام وظایف ،این سازمان برای ایجاد ارتباط بیشتر بین مردم و مسئولان برنامه های مختلفی در معاونت های سیما ،صدا و خبر شبکه همدان تهیه و پخش می کند .

دریچه نام برنامه ای رایویی است که هر روز از رادیو همدان پخش می شود .دست اندرکاران این برنامه بر آنند که با انعکاس مشکلات مختلف شهرها و روستاهای استان همدان و پخش پاسخ مسئولان و توجه دادن آنها به امور مختلف زندگی مردم در ایجاد تحقق عدالت اسلامی و رفع مشکلات پیش روی هر منطقه گام های موثری بردارند.

این برنامه که خوشبختانه با استقبال خوب مردم و مسئولان استان مواجه شده است با رویکردی که شنودگان با برنامه  رتباط برقرار کرده و مشکلات خود را بیان می کنند، سپس مجری برنامه ارتباط تلفنی با مسئولان ذیربط برقرار کرده و پاسخ مردم را درباره سوال مطرح شده پاسخ می دهد برنامه تهیه و پخش می شود دریچه برنامه ای جتماعی که سعی می کند با ایجاد یک پل ارتباطی بین مسئولین و مردم مشکلات آنهارا حل کند. این برنامه هر روز به جز روز های تعطیل ساعت 8:30 صبح به مدت 30دقیق پخش می شود.

 

عوامل برنامه:

تهیه کننده:آقای محسن اسفندیاری

گوینده:خانم تمسکی

دستیار تهیه :خانم مستجیر

صدابردار:آقای محسن اسفندیاری