Skip to Content

دریچه

Loading the player...
دریچه

این برنامه به مسائل و مشکلات استان می پردازد در این برنامه یک سوژه که برای شنونده ها مسئله و یا مشکلی ایجاد کرده است در برنامه مطرح می شود و یا موضوعی که یک چالش در سطح استان ایجاد کرده انتخاب می شود و با ارتباط تلفنی با مسئولین مربوطه به بررسی موضوع می پردازد. در این ارتباط گفتگو درباره مشکل مورد نظر انجام می شود و راهکارهای مورد نظر برای رفع مشکل ارائه می شود.هر روز ساعت 8:30

عوامل برنامه :

تهیه کننده:محسن اسفندیاری

نویسنده: محسن اسفندیاری

گویندگان:عباس خوشخواه-افسانه تمسکی

گزارشگر:بهروز سرگزی

صدابردار: محسن اسفندیاری