جهش تولید | پنج‌شنبه، ۸ آبان ۱۳۹۹

در بیکران آزادی - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

در بیکران آزادی

در بیکران آزادی


Loading the player...

آزادگان بهترین سربازان انقلاب ، آزموده ترین فرزندان این ملت و شایسته ترین مدافعان انقلابند )مقام معظم رهبری(گاه اسرات دستانم را بستند، زبان گشودم -چشمانم را سو زانند فریاد کشیدم -جسمم را به بند کشیدند.بند بند وجودم را گسستند پاهایم را بریدند به پرواز در آمدم ، بایادونام او در بیکران ازادی.ان سالهای اسارت و ستیز ،هر شکنجه شکوهی بود.ان ایام ایثار و صبوری نامم را نخواندند ،مفقودم نامیدند و تو دیار صبورم، در تردید مرگ و زندگی به انتظارم نشستی و من اما لبریز از آرزوی دیدارت ،محودر خاطرات کودکم و کودکیم بودم در ان روزهای روزه و ایمان ،هرگز از خودم نپرسیدم پاهایم کو چشمهایم کجاست زندگانیم چه شد شهر من دیار روشن من ، چشمه و خورشید تو چشمانم ، درختانت پاهایم و روزهای پیروزیت روزهای زندگانیم بودند.سرزمین من ،خاک من، رمز و راز زندگانیم،کلید هستیم، به دیدارت آمدم بال گشوده غرقه در رویای پیروزی و پرواز تا باکوه تنم و رود روحم جاودانه نگهبان حرمت حریم تو باشم . در تو ایستاده ام و قامت قد کشیده ی منتظرت را بوسه باران میکنم.

Prisons of the war are the best soldier of revelation and are the best and exam and the best protesters of revelation. Sometimes they prison our hands I talk and burn my eyes and I say help prison my body and crashed my bodies and broke my legs and fly with name and member of he in big land of freedom. That years of war and problem they don't said my name and say that I am hidden and unnamed and you my good country you are sitting for dead or life but I really want to see you and I am hidden in my remembers of my child period in that days I don't say where are my legs or where are my eyes. River and sun of you are my eyes your trees my legs and your victory days where was my life days my land my soil treasure of my life key of my all things I am coming to see you and I am flying dig in the dream of victory and fly to hill of my body and my life is always for protecting from you. I am staying in you and grow staying until kiss you