در شهر

این برنامه در نظر دارد با انعکاس مشکلات اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی و... مردم استان و پاسخگویی مسئولین ذیربط نقش رابط و تاثیرگذار در حل این مشکلات داشته باشد . یک خط تلفن ثابت به منظور دریافت گزارش ها و مشکلات و کمبودهای موجود در اجتماع در نظر گرفته شده است  تا بینندگان بتوانند با برنامه ارتباط برقرار کنند و پس از شنیدن نظرات مردم نسبت به تهیه و پخش گزارش از موضوع مطرح شده اقدام می شود در این برنامه سعی می شود مسئولین ذیربط، مرتبط با هر مشکل در برنامه حضور داشته باشند تا پاسخی صریح به مشکلات و مسائل مطرح شده ارائه دهند و راهکارهای مورد نیاز برای حل مشکلات بیان شود .

برنامه در شهر از جمله برنامه های است  که در قالب گزارش تصویری نسبت به بررسی مسایل، موضوعات، و مشکلات استان همدان  می پردازد و اتفاقات و حوادث را جهت تبیین و بررسی هرچه بیشتر و اصلاح مخاطبان به تصویر می کشد . در واقع رویکرد این برنامه که نوعی میان برنامه مستند است که تلاش برای پاسخگویی به نیازهای اجتماعی، فرهنگی، دینی، سیاسی استان همدان و انعکاس، تبیین و مسائل و موضوعات مربوط به آن است. 

Loading the player...
سال تولید: 1394
عوامل تولید:

تهیه کننده : رضا حاجیلویی