رونق تولید ملی | شنبه، ۳ اسفند ۱۳۹۸

دشت همدان - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دشت همدان

دشت همدان


استان همدان همچون ديگر نقاط مختلف كشور داراي دشت هاي وسيع است كه البته چندين سال است كه به علت چراهاي غير مجاز و كمبود بارش باران و خشكسالي بافت گياهي آن كم شده و در برخي نقاط به سنگلاخ تبديل شده كه در برخي از اين عكس ها اين امر مشهود است . اما آنچه موجب اميدواري است اين است كه با توجه و حمايت مسئولان منابع طبيعي استان همدان طرح هاي مختلفي براي بازگشت بافت گياهي و پوشش گياهي منطقه انجام گرفته است .

Hamadan city with having lots of natural places in itself is like other parts of Iran country that although because of fault in feedings to sheep's cows and … it may be crashed but in some places its change to a ground with only soil. But the thing that causes a expectant is protesting of bosses from this description that have done a lot of works for advance of Hamadan in plants and natural spots

{gallery}dasthamedan{/gallery}