دفاع عاشقانه

این ویژه برنامه  با تشریح حال و هوای دفاع مقدس در بین ملت ایران به خصوص در روزهای آغاز جنگ تحمیلی به چگونگی لبیک گفتن مردم به ندای امام خمینی در دفاع عاشقانه از کیان اسلام و وطن پرداخته شده و به ایستادگی جمهوری اسلامی در برابر تمامی هجمه های استکبار جهانی در دفاع 8 ساله اشاراتی شده است.

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده، نویسنده، صدابردار:  مجید صناعتی مروت

گوینده: سید سعید حسینی

تاریخ تولید: 1397