رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۲۴ مهر ۱۳۹۸

دفاع مقدس در کلام کودکان - صفحه نمایش تولیدات فضای مجازی

 

 

دفاع مقدس در کلام کودکان

دانلود

گزارشی از مدارس آبادان در روزهای دفاع مقدس و صحبتهای کودکان