Skip to Content

دل ودیده

Loading the player...
دل ودیده

برنامه دل ودیده برنامه ای است معارفی که هر روز بجز روزهای تعطیل هنگام اذان ظهر از شبکه رادیویی همدان پخش می شود ، این برنامه با فضای روحانی ومعنوی که برای مخاطب ایجاد می کند ، شنوندگان را تا اقامه نماز ظهر همراهی می کند.

آیتم های برنامه شامل کارشناس مذهبی ، پاسخگویی به سئوالات شرعی ومواردی ازین دست می شود.این برنامه که مراسم اذان ونماز را درخود جای داده مدت 60 دقیقه رافراگرفته ودرتمام طول برنامه عطر ایمان ومعنویت از کلام گوینده ، گزارشگر،سخنان کارشناسان وموسیقی های انتخاب شده احساس می شود.


تهیه کننده ونویسنده: مهدی داد فرما

صدابرداران: محسن اسفندیاری- ابراهیم سامعی- داود قمرزاده- محمد عباسی

گوینده:موسی طالبیان- گزارشگر:رضا لطفی