Skip to Content

دل و دیده

Loading the player...
دل و دیده

برنامه دل و دیده برنامه ای است معارفی که  هنگام اذان ظهر از شبکه رادیویی همدان پخش می شود ، این برنامه با ایجاد فضای روحانی و معنوی برای مخاطبان ، آنها  را تا اقامه نماز ظهر همراهی می کند  ودرتمام طول برنامه عطر ایمان ومعنویت از کلام گوینده ، گزارشگر،سخنان کارشناسان وموسیقی های انتخاب شده احساس می شود.

آیتم های برنامه شامل کارشناس مذهبی ، پاسخگویی به سئوالات شرعی ومواردی ازاین دست می شود. همچنین شامل آیتم های دعا و نیایش ، پیام های فرهنگی - تربیتی نماز و پخش مراسم اذان و نماز است .

مدت 60 دقیقه است  و هر روز بجز روزهای تعطیل از صدای مرکز همدان پخش می گردد .

تهیه کننده و نویسنده : مهدی داد فرما

صدابرداران: محسن فطروسی - محمود رضائیان - مجید صناعتی - مسعود فتاحی

گزارشگر: رضا لطفی

گوینده : موسی طالبیان