Skip to Content

دل و دیده2

Loading the player...
دل و دیده2

این برنامه سعی دارد با ایجاد فضای معنوی و آماده سازی مخاطبان برای انجام مراسم نماز ظهر و ترویج احکام شرعی ، نماز و دعا و اخلاق و مباحث اخلاقی و معرفی مساجد استان از حیث خدمت برای عموم اهالی مومن و خداجوی استان دارالمومنین و دارالمجاهدین ، برنامه ای در خور این ساعات زیبای معنوی تقدیم ایشان کند.ساعت پخش 12:30 هر روز از شبکه استانی صدا

عوامل برنامه :
تهیه کننده:محمد مهدی دادفرما
نویسندگان:محمد مهدی دادفرما-مریم آخوندی-موسی طالبیان
گوینده:موسی طالبیان
گزارشگر:مهدی جعفری
صدابرداران:ابراهیم سامعی-محسن اسفندیاری-داوود قمرزاده