جهش تولید | شنبه، ۸ آذر ۱۳۹۹

دود کردن اسپند - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دود کردن اسپند

دود کردن اسپند


Loading the player...

درزمانهای قدیم وقتی خداوند به خانواده ای فرزندی می دادبرای اینکه چشمش نکنند واز گزندها به دورباشد جدا از توسل به خدا و ائمه آئینهای سنتی داشتند: ازجمله یکی به اسم چهل پنبه ، قنداق بچه را که می بستند دورفندق یا گردویی را نقره می گرفتند وبرلباس بچه روی شانه اش وصل می کردند. دوم ،باباقوری :یه یاقوت شبیه چشم رابا تور قرمزی برروی قنداق بچه می انداختند وبعد درشکه ای را صدا می کردند وبا قنداق بچه و خواهرهای بچه می رفتند تا پیش چشمه بعد داخل پنبه اسفند می ریختند وگردش می کردند و میانداختند روی آتش وبعد همزمان با آن می خواندند. اسفند دانه دانه ، اسفند سی وسه دانه ، آمدیم لب رودخانه ،بریزیم پنبه دانه ،تا روله مان سالم بمانه، به حق شاه زمانه .....