رونق تولید ملی | جمعه، ۲ اسفند ۱۳۹۸

دکتر محمد تقی پارسایی - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دکتر محمد تقی پارسایی

دکتر محمد تقی پارسایی


Loading the player...

وی متول سال 1309 از همدان است وی 50 سال است که به طباطت مشغول است و پزشکی را به علت خدمات اجتماعی بالایش انتخاب کرده است وی 17 سال نخست کارش را به طباطت در مناطق محروم پرداخته و به درمان مردم محروم پرداخته است
وی خوشرویی و برخورد خوب و با حوصله با بیمار را از دلایل موفقیت خود می داند و همواره خود را مدیون مردم همدان دانسته و به آنان خدمت می کند وی حق ویزیت را پس از معاینه می گیردو نسخه بیمار را نیز خوش خط و خوانا می نویسد

.He was born in Hamedan. He is now a doctor for 50 year and he choose docter job only because of it goods relationships with other people.
He 17 years do his first works in poor cities and parts.
He knows its duties only because of good manner with other people he gets his money after visiting ill person and write drugs on paper beautifully.