Skip to Content

ذره بین

Loading the player...
ذره بین

برنامه ای است که با توجه به مشکلات و مسائلی که شنودگان دارند،ابتدا نقطه نظرات شنوندگان را جویا می شود و بعد به دنبال آن نظر کارشناسان و مسئولین مربوطه را در این مورد جویا می شویم،بدین ترتیب  یک مسئله با همکاری شنونده ها مطرح و جواب هم در همان برنامه داده می شود.

ذربین با رویکرد اجتماعی  مخاطبان خاص خود را به همراه دارد، این برنامه در طبقه د تهیه و پخش می گردد.ذربین دوشنبه ها از صدای همدان پخش می شود

 

عوامل این برنامه:

تهیه کننده : محمد حضرتی

نویسنده :محسن اسفندیاری

صدابردار : محمد ابراهیم سامعی

گوینده : بهروز سرگزی

گزراشگر : بهروز سرگزی