Skip to Content

رادیو شهری

رادیو شهری

رادیو شهری برنامه ای است که هر روز دو نوبت صبح و عصر از رادیو همدان پخش می شود .این برنامه بصورت زنده از رادیو همدان پخش می شود .در این برنامه به بررسی مسایل شهری و امور شهرداری ها و پاسخگویی مسئولان در این زمینه پرداخته می شود.این برنامه رادیویی از برنامه های مشارکتی صدا و سیمای همدان با شهرداری و شورای شهر همدان می باشد.

عوامل این برنامه:

تهیه کننده :آقای خویشوند-آقای هادیان

نویسنده: آقای هادیان

گوینده: آقای طالبیان-خانم والا مقام -خانم متقی

گزارشگر:آقای طاهری