Skip to Content

رادیو محله

Loading the player...
رادیو محله

رادیو محله برنامه ای است که هر روز ساعت صبح از صدای مرکز همدان به صورت زنده پخش می شود.این برنامه یک برنامه ترکیبی است و دارای آیتم های مختلف می باشد.در این برنامه همه شنوندگان مشارکت داشته و با نام هایی که خود انتخاب می کنند هر روز به وسیله پیامک و تماس تلفنی با دیگر شنوندگان ارتباط برقرار می کنند.برنامه رادیو محله از برنامه های پر شنونده رادیویی است و دارای مخاطبان زیادی است.این برنامه یک برنامه 50 دقیقه ای است.این برنامه یک برنامه اجتماعی است که با هدف ایجاد سرگرمی و ارتباط صمیمی بین همسایگان محله پخش می شود.این برنامه تلاش می کند با هدف احیاء ارزشهای فرهنگی در حوزه همسایگی مباحث مختلف اجتماعی را بیان کند.

عوامل این برنامه:

تهیه کننده :علی رحمانی

گوینده:خانم هما عبادی-آقای بابک ابراهیمی

نویسنده:علی رحمانی

گزارشگر:آقای محمودی وثاق

کارشناس:دکتر صفری