رادیو مسافر

سفر، در لغت به معنای بیرون آمدن از شهر خود و به محل دیگر رفتن است، نیز به معنای قطع مسافت و راهی که از مکانی به مکان دور طی می کند، آمده است.رادیو مسافر عنوان برنامه ای است که هر روز در چند بخش از ساعات روز به بیان وضعیت راهها و جاده های استان همدان و اطلاع رسانی در زمینه آب و هوای استان و معرفی مکانهای دیدنی و به طور کلی آنچه هر مسافر در سفر خود به استان همدان لازم است بداند می پردازد.

پای از خانه و وطن، بیرون گذاردن، آثار و فواید بی شماری دارد که اگر انگیزه های معنوی و خیر و صلاح، مبدأ آن باشد، همه آن فواید صد چندان خواهد شد.این رخداد که هرازگاهی در زندگی انسان ها روی می دهد، آن چنان مؤثر و معنویت زاست که قرآن کریم بارها و بارها بدان سفارش کرده است.نگریستن به نشانه های الهی و تدبر در فرجام اقوام و ملت های گوناگون، از جمله برکاتی است که به فرموده قرآن، بر سفر و سیر مترتب می شود.

 

Loading the player...
عوامل تولید:

رادیو مسافر هر روز به صورت زنده از رادیو همدان در بخش های مختلف صبحگاهی،عصرگاهی و شبانگاهی  پخش می شود.

تاریخ تولید: 1394