رادیو مسافر

این برنامه رادیویی، هر روز ساعت 12 از طریق تماس با مسئولان ستاد نوروزی استان، اخبار مربوط به اسکان و گردشگری استان را به اطلاع مسافرین محترم می رساند.

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده : عاطفه متقی

تاریخ تولید: 0000044