جهش تولید | جمعه، ۲ آبان ۱۳۹۹

راننده تاکسی - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

راننده تاکسی

راننده تاکسی


Loading the player...

به سراغ رانندگان تاکسی در ترمینال مسافربری رفتیم .آنها منتظر رسیدن اتوبوس بودند تا مسافران را برای بردن به داخل شهر سوار کنند .با آنها گپی زدیم .از سختی کار درشب پرسیدم و آنها از آرامش شب برای ما گفتند .آنها معتقدند که خدا از ما نمی پرسه چه تعدا د دوست داری بلکه می پرسه برای چند نفر دو ست و رفیق بودی. خدا نمیپرسه مدل ماشینت چی بود می پرسه چند نفر که وسیله نقلیه نداشتند به مقصد رسوندی .خدانمی پرسه چقدر درآمد داشتی بلکه می پرسه دست نیازمندی رو گرفتی .و آنها می گویند کاش بتوانیم شرمنده خدا نشیم .

Taxi drivers went to look at the passenger terminal. They were waiting for buses to take passengers to take a ride into town. They talked with the chat. I worked hard night of rest for the night and they told us. They believe that God asks of us do not like what number it asks you for a few people, two sets of friends What God asks don't quest house model vehicles were destined to touch many people. It asks how much money you had to wander my god Take needy. And they say only God can not ashamed.