جهش تولید | شنبه، ۱۵ آذر ۱۳۹۹

راهپیمایی همافران در حمایت از امام - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

راهپیمایی همافران در حمایت از امام

راهپیمایی همافران در حمایت از امام


Loading the player...

مردم همدان با شنیدن پیام اما م خمینی برای ورود به ایران لحظه شماری می کردند و از هیچ تلاشی برای تسریع در ورود امام کوتاهی نمی کردند آنان در یک تظاهرات گسترده از اقدام دولت در جلوگیری از ورود امام اعلام انزجار کردند و خواهان رفع موانع شدند .

مردم ایران به حدی مشتاق دیدار امام بودند که با پخش شایعه ورود وی به پایگاه شاهرخی با شوق وصف ناپذیری با هر وسیله ممکن روانه پایگاه مذبور شدند در روز 8 بهمن بیش از نیم میلیلون نفر از مردم همدان در یک تظاهرات خواستار بازگشت امام خمینی شدند و همزمان افسران همافران و کارکنان پایگاه شاهرخی نیز دست به یک راهپیمایی به طرفداری از امام خمینی زدند به دنبال ممانعت دولت بختیار از ورود امام خمینی به ایران روحانیون همدان به رهبیر آیت الله مدنی پس از برگزاری نماز مغرب و عشا در مسجد میرزا داوود متحسن شدند و اعلانم داشتند تا بازگشت امام خمینی در تحسن خواهند ماند و جمع کثیری از مردم نیز به این اجتماع وارد شدند به همین منظور بیش از بیست نفر از مردم بهار و مناطق اطراف نیز با رهبری روحانیون دست به یک راهپیمایی گسترده در حمایت از امام و برقراری حکومت اسلامی زده و در این راهپیمایی مردمم اسامی میادین را به نام روحانیون نامگذاری کردند

 

Airmen march in support of the Imam Hamedanian People , took some time for the coming of the Imam. People were so eager to meet the Imam. Rumors spread that the Imam go to, Shahrokhi base. People with great enthusiasm By all means, go to the Database, On 8 bahman, more than half a million people in Hamadan, the protests were called for return of Ayatollah Khomeini. Airmen and base personnel officer at Shahrokhi also staged a rally in support of Imam Khomeini More than twenty baharian people , and surrounding areas also led Clergymen, A massive demonstration was held in support of the Imam and the establishment of an Islamic state In this demonstration, the squares names, the naming of the Clergymen

در نگاه بيشتر ببينيد