Skip to Content

راه آسمانی

Loading the player...
راه آسمانی

هدف این برنامه ترویج وگسترش فرهنگ وقف وبیان جایگاه وقف در تعالیم اسلامی است وهر ماه یک مسابقه در موضوعات مربوط به وقف برای شنوندگان طرح می شود.این برنامه به معرفی نهادهای وقفی استان وموقوفات نیز می پردازد ودادرای بخش های مختلفی چون بخش کارشاسی ، بخش موضوعی برنامه پخش گزارش وبخش مسابقه می باشد.راه آسمانی برنامه ای است مشارکتی بین صدا وسیمای مرکز همدان واداره کل اوقاف وامور خیریه استان .

این برنامه روزهای پنج شنبه از ساعت 14:55 دقیقه به مدت 20 دقیقه از شبکه استانی صدای همدان به صورت ضبطی پخش می شود.

 

تهیه کننده: مهدی دادفرما – نویسنده: مهدی دادفرما - گوینده : موسی طالبیان –گزارشگر:رضا لطفی- صدابردار:محسن اسفندیاری – ابراهیم سامعی - دستیار تهیه : بهاره جلیلیان