Skip to Content

راه اندازی اتوماسیون دیجیتال صدا و تصویر در همدان

به گزارش روابط عمومی صدا و سیمای مرکز همدان

راه اندازی اتوماسیون دیجیتال صدا و تصویر در همدان

آرشیو مرکز همدان از سال 1389 با راه اندازی اتوماسیون دیجیتال صدا و تصویر عملا وارد مقوله دیجیتال سازی شد. به گزارش روابط عمومی صدا و سیمای مرکز همدان،با راه اندازی سامانه میراث جام جم در آرشیو مرکز همدان نیز اقدام به پیاده سازی این سامانه ورود اطلاعات در این سیستم کرده است .لازم به توضیح است که در آرشیو مرکز همدان بیش از ده هزار ساعت تصویر در موضوعات مختلف از قبیل دفاع مقدس،مستند،انیمیشن،تولیدات الف و ب و...به صورت دیجیتال موجود است .و این منابع هم اکنون در سیستم اتوماسیون تصویر دیجیتال مرکز استفاده می شود.گفتنی است که تعداد 80 هزار و 81 رکورد متا دیتا در سامانه "میراث جام جم"ورود اطلاعات صورت گرفته است که تعداد 7 هزار و 412 رکورد دارای مدیا است.