Skip to Content

راه توسعه

Loading the player...
راه توسعه


محور بررسی ، مقوله توسعه در استان همدان است .شاخص های عمده توسعه استان که بیشتر کشاورزی ، صنعت وتوریسم است مدنظر می باشد.این برنامه به دنبال ارائه راهکارهای توسعه همه جانبه استان می باشد وبا استفاده از نظرات کارشناسان امر اقتصاد و توسعه همچنین مسئولین و مدیران کل استان ، به بحث توسعه استان می پردازد.

صحبت در خصوص شاخص های اصلی و واقعی توسعه هر جامعه ای از جمله شاخص های صنعتی ، امنیت ،فرهنگی،بهداشت ،آموزش وپرورش، تولید ،رفاه اجتماعی، حمل ونقل ،حتی اخلاق ومباحث فرهنگی دراین برنامه جایگاه خاصی دارد و همچنین در مناسبت های مختلف هر آنچه به بحث رشد وتوسعه ارتباط داشته باشد از مناسبت های سال آنالیز شده و به کنکاش آن پرداخته می شود.ارائه راهکارهای مناسب و بیان شیوه های جدید و آخرین متد های مربوط به توسعه همه جانبه واستفاده از تکنولوژی بررسی رشد وبالندگی از آرمانهای این برنامه است که تلاش می کند در حد توان به آنها بپردازد.

برنامه راه توسعه هر هفته روزهای یک شنبه بین ساعت 13 تا 14 از شبکه استانی صدای همدان پخش می شود .

تهیه کننده: ناصر مطلبی – نویسنده: سعید طاهری - گوینده : سعید طاهری –گزارشگر:بهروز سرگزی- صدابردار: داود قمرزاده - محسن اسفندیاری – ابراهیم سامعی - دستیار تهیه : منیره جعفرپور