Skip to Content

راه شکوفایی

Loading the player...
راه شکوفایی

اکنون پیشرفت اقتصادی معیار قدرت جهانی به شمار می‌رود و ابرقدرت‌ها با فشار و تحریم اقتصادی رقبای خود را به زانو در می‌آورند و یا به سازش و تسلیم می‌کشانند. ملت‌هایی که مدعی استقلال و عزت و اقتدار هستند باید در این زمینه توانمند و پیشتاز باشند و امام خامنه‌ای با نامگذاری سال 91 به "تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی" این ضرورت را برجسته کرده‌اند. تولید ملی نقشه راه کشور و چشم‌انداز کوتاه‌مدت نظام و راهبردی مناسب برای جهش اقتصادی کشور است .

با توجه به نامگذاری سال  از جانب مقام معظم رهبری به نام سال تولید ملی ،حمایت از کار و سرمایه ایرانی رویکرد این برنامه در جهت تبیین شعار امسال است و سعی می کند تا با بحث های کارشناسی آشنایی با شرکت های تولیدی و کار آفرین را در تمام زمینه های موجود  کشور  و تحقق تولید ملی را در بین مردم  و فرهنگ استفاده را گسترش دهد .

زمان پخش برنامه هر چهار شنبه ساعت 11.5 تا 12 می باشد

 

 

 

 

 

 

تهیه کننده و نویسنده : معصومه احمدوند

صدابردار: محمد ابراهیم سامعی

گوینده : معصومه حسنی